Yleiset vuokrausehdot

Vuokrausehdot

 • Vuokrattu pyörä tulee palauttaa siinä kunnossa kuin se on ollut vuokralle annettaessa. Vuokraaja vastaa pyörästä koko vuokra-ajan, kunnes se on luovutettu takaisin Vuokatti Ski Servicen vuokraamoon. Pyörää ei saa luovuttaa toisen henkilön haltuun eikä viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuokraaja on vastuussa vuokraamastaan pyörästä.

 

 • Vuokrahinta veloitetaan etukäteen ja vuokraaja on velvollinen palauttamaan vuokravälineet vuokrausajan päättyessä

 

 • Jos vuokraaja havaitsee välineessä jotakin vikaa, tulee siitä ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle.

 

 • Ilman vakuutusta, sitoutuu vuokraaja tarvittaessa korvaamaan vahingoittuneet / kadonneet osat, varusteet ja välineet.

 

 • Oma vastuu 800€

 

Sopimusehdot

 

 • Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon käyvän arvon mukaan, ellei hän kykene osoittamaan huolehtineensa vuokravälineistä huolellisesti.
 • Vuokraajan tulee ilmoittaa Vuokatti Ski Servicelle viipymättä pyörän katoamisesta tai pyörälle aiheutuneesta vahingosta.
 • Vuokraajan tulee huolehtia vuokrapyörästä sekä toimia varovaisesti ja huolellisesti.
 • Vuokraajan tulee noudattaa Suomessa voimassaolevia liikennesääntöjä.
 • Vuokraaja vuokraa ja ajaa pyörällä omalla vastuullaan ja hänen tulee huolehtia itse omista voimassaolevista vakuutuksistaan.
 • Mikäli pyörä katoaa tai se varastetaan, vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokatti Ski Servicelle vastaavan pyörän hankintahinnan.